ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΕΙΣΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ

Κοζάνη, 10 Φεβρουαρίου 2020    Αριθμ. Πρωτ.: 527   ΕΠΙΚΑΙΡΗ ΚΑΙ ΛΕΙΑΝ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΥΣΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΕΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΕΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΧΡΕΗ ΣΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ Η ΟΠΟΥΔΗΠΟΤΕ ΑΛΛΟΥ ΝΟΜΟΣ 37581/2009   ΘΕΜΑ: «ΠΩΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΖΟΥΜΕ ΤΙΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΙΚΕΣ…