ΑΝΑΣΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΚΟΣΜΟ Η ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ 25 ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ

Κοζάνη,  08  Απριλίου 2021 Αριθμ. Πρωτ.: 775   Ανάσα για τον επιχειρηματία και κέρδος χρόνου ΑΠΟΤΕΛΕΙ η κατάργηση 25 δικαστικών πιστοποιητικών και Η ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥΣ σε ένα πιστοποιητικό ονομαζόμενο ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗΣ ΦΕΡΕΓΓΥΟΤΗΤΑΣ για επιχειρήσεις και…