ΑΛΛΑΓΗ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΝ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΧΩΡΟ

Κοζάνη,  26 Οκτωβρίου 2020 Αριθμ. Πρωτ.: 680 Γνωστοποιούμε όλους τους συναδέλφους, μέλη και μη μέλη την αλλαγή αποστάσεων μεταξύ των τραπεζιών με την ανωτέρω ΑΠΟΦΑΣΗ. ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ      Η διευκρινιστική ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 108674/15-10-2020 αναφέρει ότι για τον…