ΑΓΩΓΕΣ-ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΣΕ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΥΣ Κ.Υ.Ε. ΑΠΟ ΕΔΕΜ-ΑΥΤΟΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ-GEA

Κοζάνη,  22 Μαρτίου 2022 Αριθμ. Πρωτ.:  987   Απροστάτευτoι παραμένουν από την πολιτεία οι συνάδελφοι εστίασης και διασκέδασης για την χρήση μουσικής που χρησιμοποιούν στο κατάστημα τους από τους οργανισμούς  πνευματικών και συγγενικών δικαιωμάτων (ΕΔΕΜ-…