Άναρχη κατάσταση στο Αμοιβολόγιο του GEA. Απαιτεί από 6 καταστήματα Εστίασης 116.000 Ευρώ

Κοζάνη,  24 Οκτωβρίου 2022 Αριθμ. Πρωτ.:  1075   Αγαπητοί Συνάδελφοι, Όλοι βιώνουμε τα τελευταία χρόνια τον διωγμό με τα Ασφαλιστικά μέτρα από τον GEA στα καταστήματά μας. Υπέρμετρες υποχρεώσεις, αστρονομικά νούμερα δήθεν οφειλόμενων ποσών, ενώ…