ΝΕΑ ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΟΝ COVID-19 / ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΝΟΗΣΗΣ Η΄ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΥ

Κοζάνη,  27 Σεπτεμβρίου 2022

Αριθμ. Πρωτ.:  1060

Θέμα 1ο :

Μετά από πολλά ερωτήματα συναδέλφων, για το τι ισχύει για την βεβαίωση εμβολιασμού ή πιστοποιητικό νόσησης, γνωστοποιούμαι τα παρακάτω:

Σύμφωνα με την τελευταία τροποποίηση της 12ης  Σεπτεμβρίου 2022, όλοι οι εργαζόμενοι έως το τέλος του έτους, υποχρεούνται να επιδεικνύουν στις ελεγκτικές αρχές, πιστοποιητικό νόσησης ή βεβαίωση εμβολιασμού, σε διαφορετική περίπτωση ο εργαζόμενος υποχρεούται σε ένα rapid test την εβδομάδα. Η δαπάνη του rapid test βαρύνει τον εργαζόμενο.

Σημαντική Υπενθύμιση

Υποχρεούται ο εργοδότης να ελέγχει τον εργαζόμενο για το rapid test. Σε περίπτωση μη ύπαρξης  rapid test ο καταστηματάρχης απαλλάσσεται από την μισθοδοτική δαπάνη.

 

Θέμα 2ο :

Όσον αφορά τον Covid-19 και σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση 53937/23-09-2022( ΦΕΚ 4977  Β΄), ισχύουν έως 3 Οκτωβρίου 2022 τα παρακάτω:

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ

  1. Εξαερισμός των χώρων με φυσικό ή τεχνικό τρόπο
  2. Τοποθέτηση διαλύματος στο 70% των τραπεζιών
  3. Απολύμανση των καταλόγων σε κάθε εναλλαγή πελάτη

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ

(Υπαίθριοι)

  1. Τοποθέτηση διαλύματος στο 70% των τραπεζιών
  2. Απολύμανση των καταλόγων σε κάθε εναλλαγή με πελάτη.

ΥΠΕΝΘΥΜΙΖΟΥΜΕ

Ως ανοικτός υπαίθριος χώρος για την Εστίαση εννοείται ο χώρος που βρίσκεται εκτός οριογραμμής του κτιρίου που στεγάζεται το κατάστημα και είναι ανοιχτός τουλάχιστον από τις (2) πλευρές.

 

ΠΑΝΣΕΚΤΕ

Προηγούμενο Άρθρο

Ηλεκτρονικός ανοικτός διαγωνισμός για την επιλογή αναδόχου για το Υποέργο 7: «Συμβουλευτικές Υπηρεσίες Υποστήριξης για την υλοποίηση της Πράξης» με κωδικό MIS 503521

Επόμενο Άρθρο

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΧΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ / ΙΣΧΥΣ ΜΕΤΡΩΝ COVID-19

Γράψτε ένα σχόλιο

elGreek