Τα 6 βήματα για την μείωση προστίμων στην αδήλωτη εργασία

 

Αγαπητοί Συνάδελφοι,

Ήδη από τις 21 Αυγούστου του 2018 ισχύει τελικά η απόφαση του Υπουργού Εργασίας που ορίζει εξαιρετικά σύντομες εργασίες για την επιβολή προστίμων Αδήλωτης εργασίας.

ΤΑ ΕΞΙ ΒΗΜΑΤΑ ΕΙΝΑΙ:

  1. Καταγράφεται η παράβαση και κοινοποιείται στην επιθεώρηση εργασίας.
  2. Εκδίδεται εντός 7 ημερών η σχετική πράξη προστίμου στον εργοδότη. Ο εργοδότης υποχρεούται να πληρώσει το πρόστιμο εντός 5 ημερών και να προσκομίσει την απόδειξη στην αρμόδια υπηρεσία.
  3. Εάν ο εργοδότης προσλάβει τον αδήλωτο εργάτη θα πρέπει να πληρώσει το πρόστιμο εντός 15 ημερών μειωμένο ανάλογα με τον χρόνο πρόσληψης.
  4. Εντός 5 ημερών από την ημέρα της πρόσληψης θα πρέπει ο εργοδότης να καταθέσει το πρωτότυπο πρόσληψης καθώς και υπεύθυνες δηλώσεις που θα φαίνεται η διάρκεια της σύμβασης.
  5. Έχει την δυνατότητα ο εργοδότης να προσφύγει στο Διοικητικό Πρωτοδικείο κατά του προστίμου μέσα σε 60 ημέρες από την ημέρα που του επιδόθηκε.
  6. Εάν μειώσει το προσωπικό ο εργοδότης υποχρεούται να προσκομίσει εντός 5 ημερών τα ανάλογα δικαιολογητικά που συντρέχουν οι λόγοι μείωσης του προσωπικού όπως προβλέπουν από τον Νόμο.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΥΠΕΝΘΥΜΙΣΕΙΣ

  • Το πρόστιμο παραμένει στην αδήλωτη εργασία 10.500
  • Σε περίπτωση, (υποτροπής) επανάληψης παράβασης, το πρόστιμο διπλασιάζεται.
  • Εάν σε δύο χρόνια οι παραβάσεις είναι πέραν των 2 η επιχείρηση κλείνει για μερικές μέρες.
  • Το πρόστιμο μειώνεται εάν προσληφθεί ο αδήλωτος υπάλληλος ως εξής:

α)  7.000 Ευρώ με σύμβαση εργασίας 3 μηνών.

β)  5.000 Ευρώ εάν η σύμβαση πρόσληψης είναι 6 μηνών.

γ)  3.000 Ευρώ εάν η σύμβαση είναι ενός έτους.

 

ΠΑΝΣΕΚΤΕ

Προηγούμενο Άρθρο

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΥΠΕΝΘΥΜΙΣΗ

Επόμενο Άρθρο

238 ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ ΕΥΕΔ

Γράψτε ένα σχόλιο

elGreek