Υποχρεωτική η τήρηση Βιβλίου Τεχνικού Ασφαλείας σε πάσης φύσεως επιχειρήσεις που απασχολούν προσωπικό ( Νόμος 3850/2010) »

Συνάδελφοι
Με το παρόν Δελτίο Τύπου σας επισημαίνουμε ουσιαστικές επεξηγήσεις γύρω από το Βιβλίο Τεχνικού Ασφαλείας, που υποχρεωτικά πρέπει να τηρούν όλες οι επιχειρήσεις, που απασχολούν προσωπικό.
1. Όταν καθήκοντα Τεχνικού Ασφαλείας ασκεί ο ίδιος εργοδότης, υποχρεούται σε τήρηση του Βιβλίου Τεχνικού Ασφαλείας, αλλά δεν χρειάζεται να είναι θεωρημένο από την Επιθεώρηση Εργασίας.
2. Συνάδελφος επιχειρηματίας που δεν είναι ο ίδιος Τεχνικός Ασφαλείας και χρησιμοποιεί εξωτερικό συνεργάτη, υποχρεούται το Βιβλίο Τεχνικού Ασφαλείας να είναι θεωρημένο.
3. Και στις δυο (2) περιπτώσεις το Βιβλίο Τεχνικού Ασφαλείας με τον Νόμο 3850/2010 πρέπει να είναι ενημερωμένο με τις κάτωθι υποδείξεις ανά μήνα.
Ξεκινάμε συνήθως με το εξής:
Ημερομηνία: 23-05-2017
Κατόπιν γράφουμε κάτι όπως τα παρακάτω:
• Έγινε τακτική συντήρηση των πυροσβεστήρων και των συστημάτων πυρασφάλειας .
• Έγινε εκπαίδευση του προσωπικού σε χρήση των μέσων πυρασφάλειας.
• Έγινε τακτική συντήρηση στο σύστημα των υγραερίων.
• Ελέγχθηκε η ισχύς της άδειας λειτουργίας και του πιστοποιητικού πυρασφάλειας.
• Ελέγχθηκε το βιβλίο συντήρησης, η ισχύς της ασφάλειας, το ΚΤΕΟ, η κάρτα καυσαερίων του οχήματος της επιχείρησης .
• Έγινε μέτρηση της γείωσης της εσωτερικής ηλεκτρικής εγκατάστασης.
• Έγινε εκπαίδευση του νεοπροσλαμβανόμενου προσωπικού σε θέματα υγιεινής και ασφάλειας.
Επίσης γίνονται υποδείξεις σχετικές με τη λειτουργία του καταστήματος όπως:
• Απομάκρυνση βαριών και εύθραυστων αντικειμένων από ψηλά σημεία για την αποφυγή ατυχήματος σε περίπτωση σεισμού.
• Υπόδειξη για εφαρμογή αντιολισθητικού δαπέδου στην κουζίνα.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Εντατικοί έλεγχοι είναι σε εξέλιξη σε όλη την Ελληνική Επικράτεια, από τους Επιθεωρητές Εργασίας ΕΛΕΓΧΟΝΤΑΣ:

1. Πιστοποίηση Τεχνικού Ασφαλείας
2. Αυτοματισμοί Ασφαλείας στον Ηλεκτρικό πίνακα
3. Φαρμακείο
4. Μελέτη επικινδυνότητας
5. Τήρηση Βιβλίου Τεχνικού Ασφαλείας

Σε περίπτωση ατυχήματος στην επιχείρηση, το πρόστιμο είναι βαρύτατο.

Με εκτίμηση
Για το Δ.Σ.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Γρηγόρης Τσαπατσάρης

ΠΑΝΣΕΚΤΕ

Προηγούμενο Άρθρο

Απαγόρευση χύμα ελαιόλαδου για επιτραπέζια χρήση στα εστιατόρια –ταβέρνες και συναφή επαγγέλματα

Επόμενο Άρθρο

ΕΠΑΝΑΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΛΟΓΩ ΕΝΤΑΤΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ

Γράψτε ένα σχόλιο

elGreek