ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΤΗΡΟΥΝΤΑΙ ΣΤΟ ΦΑΚΕΛΟ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ

 • Το Αποδεικτικό υποβολής της γνωστοποίησης μαζί με απλό αντίγραφο του σώματος της γνωστοποίησης.
 • Σχεδιάγραμμα του καταστήματος. Σε αυτό θα είναι ευδιάκριτοι οι χώροι του καταστήματος (π.χ. χώροι υγιεινής για Α.Μ.Ε.Α. κ.λ.π.)
 • Βεβαίωση του Μηχανικού. Ο μηχανικός βεβαιώνει, ότι πληρούνται οι κτιριολογικές προϋποθέσεις και υποχρεώσεις για το κατάστημα και ότι ο χώρος είναι κατάλληλος για την συγκεκριμένη δραστηριότητα (όπως π.χ. άδεια δόμησης, αναθεωρήσεις αυτής , δήλωση αυθαιρέτου)
 • Πιστοποιητικά πυροπροστασίας σύμφωνα με την 13/2013 Πυροσβεστική Διάταξη (Β΄ 1586). Τα μέτρα και τα μέσα πυροπροστασίας που απαιτούνται, θα αποτυπώνονται σε σχέδια κάτοψης που θα τηρούνται στον φάκελο του καταστήματος.
 • Βιβλίο ελέγχου συντήρησης και καλής λειτουργίας των μέσων πυροπροστασίας.
 • Υπεύθυνη δήλωση που καθορίζεται, ότι αποδέχεται τον διορισμό του ως υπεύθυνο του καταστήματος.
 • Το προβλεπόμενο παράβολο, όπως ορίζεται στην Κ.Υ.Α. 61167/17-12-2007.
 • Άδεια χρήσης του κοινόχρηστου χώρου για τραπεζοκαθίσματα.
 • Άδεια παράτασης χρήσης μουσικής για μετά τις 10:00 μ.μ. την χειμερινή περίοδο και 11:00 μ.μ. την θερινή από τον Δήμο.
 • Να μην έχει καταδικαστεί ο υποψήφιος καταστηματάρχης για αδικήματα του ΠΔ 180/1979. Η αρμόδια υπηρεσία έχει την αρμοδιότητα να ζητήσει ημερησίως το Ποινικό Μητρώο.
 • ΠΡΟΣΟΧΗ: Στα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος με τον Νόμο 4442/2016, με τις υγειονομικές διατάξεις 16228/2017 και τον νόμο 14708/2007, να τηρούνται υποχρεωτικά τα  δικαιολογητικά και τα οποία θα επιδεικνύονται στους ελέγχους και στους επόπτες υγείας.

ΕΑΝ ΟΙ ΕΛΕΓΚΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΚΤΙΜΗΣΟΥΝ ΟΤΙ  ΛΟΓΩ ΣΗΜΑΝΤΙΚΩΝ ΕΛΛΕΙΨΕΩΝ  ΤΩΝ ΑΡΧΕΙΩΝ ΤΙΘΕΤΑΙ  ΘΕΜΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ,  ΚΛΕΙΝΕΙ Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ.

 

Με εκτίμηση

Για το Δ.Σ.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Γρηγόρης Τσαπατσάρης

ΠΑΝΣΕΚΤΕ

Προηγούμενο Άρθρο

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΥΤΟΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗ

Επόμενο Άρθρο

Η ΑΣΚΗΣΗ ΤΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ

Γράψτε ένα σχόλιο

elGreek