16/07/2024
Expand search form

ΣΚΕΠΤΙΚΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ

Η νομοθεσία δίνει την δυνατότητα σε κάθε ΔΗΜΟ την επέκταση της άδειας μουσικής ανάλογα των συνθηκών στην εκάστοτε περιοχή ετσι διαφοροποιούνται τα χρονικά όρια απο Δήμο σε Δήμο. Αναφέρουμε σκεπτικό αιτήματος ενός φορέα προς Δήμο με αίτημα την επίτευξη ορίων μουσικής.
Προς το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Γρεβενών.
Αίτηση
Του Σωματείου Ιδιοκτητών καφετεριών-κέντρων ψυχαγωγίας-καφενείων και συναφών επαγγελμάτων Νομού Γρεβενών, που εδρεύει στα Γρεβενά και εκπροσωπείται νόμιμα.
Όπως γνωρίζετε,τα μέλη του Σωματείου μας λειτουργούν πλειάδα καταστημάτων εντός της πόλεως Γρεβενών, για τα οποία έχετε εκδώσει Άδεια λειτουργίας Μουσικών Οργάνων για την λειτουργία στερεοφωνικού συγκρουτήματος, σύμφωνα με τισ διατάξεις της υπ. Αριθ. 3/8-1-1-1996 ΦΕΚ 15 Β Αστυνομικής Διάταξης και του άρθου 41 της Α1β8577/83 Υγειονομικής Διάταξης.
Οι άδειες αυτές επιτρέπουν την λειτουργία των στερεοφωνικών συγκροτημάτων μέχρι τη 1.00πμ.
Γνωρίζετε όμως πολύ καλά ότι τα περισσότερα καταστήματα που βρίσκονται στην πόλη των Γρεβενών, ανήκουν στην κατηγορία των δημοσίων κέντρων – καφέ – μπαρ που απευθύνονται κυρίως στη νεολαία και σύμφωνα με τους νόμους της αγοράς και τα συναλλακτικά ήθη που ισχύουν σε όλη την Ελληνική Επικράτεια, τα καταστήματα αυτού  του είδους αρχίζουν ουσιαστικά να λειτουργούν ειδικά την θερινή περίοδο μετά τις 23.00.
Επίσης γνωρίζουμε ότι η λειτουργία των καταστημάτων αυτών και όλοων των παραμοίων στηρίζετε στη μουσική. Ετσι, σύμφωνα με τα παραπάνω και επειδή η χορηγηθείσα άδεια μουσικών οργάνων ισχύει μέχρι τη 1.00, ήδη με την ουσιαστική έναρξη της λειτουργίας των καταστημάτων και των στερεοφωνικών συγκροτημάτων αναγκάζονται τα μέλη  μας εκ των πραγμάτων να παρανομούν γιατί αλλιώς δεν μπορούν να λειτουργήσουν τα καταστήματά τους.
Απόδειξη των παραπάνω αποτελεί το γεγονός ότι έχουν υποβληθεί σε βάρος μέλων του Σωματείου μας πάμπολλες μηνύσεις εκ των οποίων η συντριπτική τους πλειοψηφία είναι για παραβίαση του ωραρίου αναφορικά με τη λειτουργία των μοιυσικών οργάνων.
Μάλιστα οι υποβληθείσες μηνύσεις αφορούν ακόμη και καταστήματα των οποίων η μουσική παίζετε σε χαμηλή ένταση (όπως λ.χ. οβελιστήρια,πιτσαρίες κλπ.).
Τονίζω επίσης ότι σε πολλές παραβάσεις έχουν βεβαιωθεί σε βάρος οβελιστηρίων και καφενείων. Αποτέσματα όλων των παραπάνω είναι να έχουμε υποστεί μεγάλη οικονομική ζημία.Επειδή η λειτουργία αυτών των καταστημάτων των μελών μασ προσφέρει σημαντικά στην διαδκέδαση των νέων,τόσον αυτώνπου διαμένουν μόνιμα στην πόλη μας και οι δυνατότητες για διασκέδαση τους είναι ελάχιστες, όσων και αυτών που επισκέπτονται την περιοχή μας κατά την θερινή περίοδο ιδιαίτερα, αλλά και τις άλλες περιόδους διακοπών του έτους, αναπττύσσοντάς την τουριστικά και οικομικά.
Επειδή κατά την παράγραφο 3 του άρθρου 3 της παραπάνω υπ. Αριθ. 3/1996 Αστυνομικής Διάταξης η ισχύς της άδειας μουσικών οργάνων μπορεί να παραταθεί ύστερα απο αίτηση των ενδιαφερομένων για τα κέντρα που λειτουργούν σε κλειστό χώρο.
Επειδή ήδη η Αστυνομική Διεύθυνση Γρεβενών διαθέτει ειδικό μηχάνημα μέτρησης της ηχορύπανσης, οπότε μπορεί να ελέγχει άμεσα τους παραβάτες.
Επειδή σας έχουμε επαναλημμένα ενημερώσει, ως Σωματείο, και μάλιστα εγγράφως και αυτό  αποτελεί πάγια θέση μας ότι δηλαδή  πρώτοι απο όλους εμείς σεβόμαστε τον πολίτη των Γρεβενών αναφορικά με την ηχορύπανση και την ελεύθερη διακίνηση του στους κοινόχρηστους χώρους που βρίσκονται μπροστά απο τα καταστήματα των μελών μας, σας τονίζουμε και πάλι οτι πρώτοι εμείς είμαστε υπέρμαχοι της τήρησης του νόμου και της επιβολής κυρώσεων στους παραβάτες. Γεγονός που σημαίνει εφόσον διαπιστωθεί παράβαση που έχει σχέση με την ένταση της μουσικής και την υπέρβαση του ορίου ηχοστάθμης, τα αρμόδια όργανα θα μπορούν  να προβαίνουν σε ανάκληση της άδειας λειτουργίας του εκάστοτε δημιουργούντος πρόβληματα καταστήματος. Αρχή μας δηλαδή με άλλα λόγια ήταν και είναι, να χορηγείται άδεια λειτουργείας στα κέντρα – καταστήματα που παρέχουν μουσική, εφόσον με αντικειμενικά κριτήρια δεν παραβαίνουν τις νομοθετικές ρυθμίσεις ως προς την ηχορύπανση. Με άλλα λόγια, κάθε περίπτωση καταστήματος θα κρίνεται αντικειμενικά με βάση το αν προκαλεί  ενόχληση με τη μουσική  που παρέχει και αν εξασφαλίζει προηγούμενα τη νομιμότητα και τάξη και όχι κριτήρια υποκειμενικά και γενικά.
Εξάλλου το πνεύμα που διέπει σε όλο το σύνολό του το Σύλλογό μας, συνάδει μ’αυτό της Αστυνομικής Διάταξης υπ. Αριθ. 3/12-1-1996, δημοσιευθείσης στην Εφ. της Κυβ. στο με αρ. φυλλ.15 και αρ. Πρωτ. 1023/2/37, η οποία καθορίζει ενδελεχέστατα και πολύ σωστά το θέμα λειτουργίας των καταστημάτων σε όλη την επικράτεια, και η οποία ειδικότερα αναφέρει:
<<Άδεια λειτουργίας μουσικών οργάνων χορηγείται εφόσον δεν διαταράσσεται η ησυχία των περιοίκων>>. Επαναλαμβάνουμε και πάλι, πάγια θέση όλων των μελών του συλλόγου μας ήταν και είναι, εφόσον διαπιστώνεται παράβαση ηχορύπανσης απο οποιαδήποτε κατάστημα να επιβάλλονται οι νόμιμες κυρώσεις στον υπαίτιο. Όχι όμως επ΄ονόματι ενός να συμπαρασύρονται και όλοι οι άλλοι.
Σημειώνω ότι σε πολλές πόλεις όπως λ.χ Καστορία, Πτολεμαίδα το ωράριο είναι μέχρι 02.00, στα Τρίκαλα μέχρι 03.00 τον χειμώνα και μεχρι 03.30 το καλοκαίρι.
Για τους λόγους αυτούς
ΖΗΤΩ
Να παρατείνετε την ισχύ της άδειας μουσικών οργάνων όλων των καταστημάτων μέχρι τις 03.00 π.μ την χειμερινή περίοδο και μέχρι τις 03.30 την θερινή ή έστω μέχρι την ώρα που εσέις κρίνετε ορθή, λαμβάνοντας υπ΄όψιν όλα τα παρακάτω.
Σας προσκομίζουμε επίσης Αντίγραφο της απόφασης, του Δημοτικού Συμβουλίου Τρικάλων.
Αποφασίζει Κατά πλειοψηφία
1.Εγκρίνει την λειτουργία μουσικών οργάνων και μουσικής των καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος(ΚΑΦΕΤΕΡΙΕΣ, ΚΑΦΕ-ΜΠΑΡ κ. λ. π.) της πόλης των Γρεβενών, ως εξής: α) Κατά τις ημέρες Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη και Κυριακή μέχρι της 2:00 π.μ. ώρα και β) Κατά τις ημέρες Παρασκευή και Σάββατο μέχρ9ι της 3:00 π.μ ώρα.
2.Εγκρίνει το κλείσιμο των καταστημάτων για δέκα(10) ημέρες στις τρεις παραβάσεις των ανωτέρω.
Σε περίπτωση υποτροπής: α)Στις τρεις πρώτες παραβάσεις για είκοσι ημέρες,
β) στις επόμενες τρεις παραβάσεις για 30 ημέρες και γ) στις επόμενες τρεις παραβάσεις  οριστικό κλείσιμο με αφαίρεση της αδείας.
Μειοψηφούντων του δημοτικού συμβούλου Βάιου Βάιου ο οποίος ψηφίζει υπέρ της δικής του πρότασης και των δημοτικών συμβούλων Ζιώγα Αθανασίου, Καραμήτσιου Βασιλείου, Κατσάλη Αλεξάνδρου, Μπαζάκα Φωτίου, Παπαξάνθη Χαράλαμπου, Τζημορώτα Βαρβάρας, Τσιρίκα Γεωργίου και Χαντέ Χρήστου οι οποίοι δήλωσαν παρόν.
Previous Article

EKTAKTH ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Next Article

Την αδήλωτη εργασία θα ελέγχει και το ΣΔΟΕ

You might be interested in …

ΠΑΡΑΜΕΝΕΙ ΣΕ ΙΣΧΥ Η ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΓΟΡΑΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ

Αγαπητέ συνάδελφε, Μετά από τροποποίηση της Αγορανομικής διάταξης 14/1989, με την αγορανομική διάταξη 1/2007 καταργήθηκαν τα εξής: Από 4/6/2007 καταργείται το κουβέρ με το άρθρο 211 Υποχρεούται το κατάστημα που σερβίρει σουβλάκι να αναγράφει στον […]

ΞΕΚΙΝΑΕΙ Η ΕΙΣΠΡΑΞΗ ΤΩΝ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΝΕΟ ΦΟΡΕΑ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΤΗΣ Α.Ε.Π.Ι.

Στις 07/06/2018 η Υπουργός Πολιτισμού κ. Κονιόρδου, ανακοίνωσε ότι θα κληθούν να πληρώσουν και για τις προηγούμενες οφειλές, οι χρήστες που δεν είχαν άδεια Δημόσιας Εκτέλεσης (κατά την διάρκεια που δεν είχε ανακληθεί η Άδεια […]

Αφήστε μια απάντηση