ΠΑΡΑΜΕΝΕΙ ΣΕ ΙΣΧΥ Η ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΓΟΡΑΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ

Αγαπητέ συνάδελφε,

Μετά από τροποποίηση της Αγορανομικής διάταξης 14/1989, με την αγορανομική διάταξη 1/2007 καταργήθηκαν τα εξής:

  1. Από 4/6/2007 καταργείται το κουβέρ με το άρθρο 211
  2. Υποχρεούται το κατάστημα που σερβίρει σουβλάκι να αναγράφει στον τιμοκατάλογο, ο οποίος θα είναι αναρτημένος σε εμφανή σημείο τα εξής:
  • την τιμή
  • το είδος του κρέατος (βοδινό, χοιρινό κτλ)
  • το βάρος κάθε πίτας που περιτυλίγει το σουβλάκι
  1. Σε κατάστημα ψυχαγωγίας και διασκέδασης ως και ξενοδοχεία σε διάφορα συγκροτήματα που προσφέρετε το double-dot για πρωινό- γεύμα-βραδινό θα είναι σε ξεχωριστό τιμοκατάλογο και με ακρίβεια θα αναγράφονται τα προσφερόμενα είδη, ως επίσης και οι τιμές οι οποίες θα περιέχουν όλες τις επιβαρύνσεις.

Επίσης η ένδειξη ευκρινώς για υποχρεωτική ή μη του double-dot.

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ

Υποχρεωτική στην ελληνική γλώσσα και προαιρετικά σε κάποια δεύτερη άλλη γλώσσα.

Απαλλάσσεται από την υποχρέωση αυτή τα παραδοσιακά καφενεία ή αμιγή καφενεία, θα έχουν όμως τιμοκατάλογο σε ευκρινές σημείο τοποθετημένο. Όλα τα ποτά υποχρεωτικά θα αναγράφονται στον τιμοκατάλογο με το βάρος τους και την ονομασία τους.

Για σαλάτες θα αναγράφεται η ονομασία αλλά υποχρεωτικά τι είδη τη συνθέτουν. Η ελάχιστη κατανάλωση θα πρέπει να εμφαίνεται στην είσοδο του καταστήματος. Η επιγραφή ως ορίζετε με την 1/2007 είναι με κεφαλαία ως εξής: ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΕΙΔΩΝ ΑΞΙΑΣ ….ΕΥΡΩ

Λογαριασμοί πελατών.

 

Πρέπει να υφίσταται διπλότυπο αποδείξεων ή απόδειξη ταμιακής μηχανής με αναγραφεί των ειδών που αγοράστηκαν ή σερβιρίστηκαν ή διανεμήθηκαν κατ’ οίκον.

ΠΑΝΣΕΚΤΕ

Προηγούμενο Άρθρο

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ – ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ: ΝΟΜΟΣ ΔΕΝΔΙΑ 4307/2014

Επόμενο Άρθρο

ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΥΣΑ ΚΑΙ ΣΕ ΣΥΝΕΧΗ ΙΣΧΥ Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ

Γράψτε ένα σχόλιο

elGreek