ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ ΓΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΡΓΟΔΟΤΗ ΤΟ SELF TEST

Κοζάνη,  19 Απριλίου 2021 Αριθμ. Πρωτ.:  786   Αγαπητοί Συνάδελφοι, Με την υπουργική απόφαση 4790 αρ. φυλ. 48, ως επίσης και με την γνωμοδότηση της 7-4-2021, εθνικής επιτροπής προστασίας δημόσιας υγείας του Υπουργείου Υγείας, ΥΠΟΧΡΕΟΥΝΤΑΙ…