ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ Η ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥ ΚΑΙ ΕΡΓΟΔΟΤΗ ΜΕΤΑ ΤΟ ΠΕΡΑΣ ΠΑΥΣΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

Κοζάνη,  03 Νοεμβρίου 2020 Αριθμ. Πρωτ.: 685   Απευθυνόμαστε σε όλους τους συναδέλφους, μέλη καταστήματα και ειδικά στις επιχειρήσεις εκείνες οι οποίες λειτουργούν με delivery και take away. ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ όπως προβλέπεται από τον υγειονομικό πρωτόκολλο,…