ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΔΟΤΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΟΥ ΕΝΤΥΠΟΥ 13 ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΤΡΟΦΟΔΙΑΝΟΜΕΑ ΜΕ ΜΟΤΟΠΟΔΗΛΑΤΟ

Κοζάνη,  15 Δεκεμβρίου 2020 Αριθμ. Πρωτ.: 707   Αγαπητοί Συνάδελφοι, Βαρύτατες προβλέπονται οι κυρώσεις για εκείνους τις επιχειρηματίες που δεν θα δηλώσουν το ΕΝΤΥΠΟ 13 στο οποίο αναφέρεται για το μεταφορικό μέσον που θα χρησιμοποιεί…