ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ Κ.Υ.Ε. ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

Κοζάνη,  11 Μαρτίου 2024 Αριθμ. Πρωτ.:  1243   Αγαπητοί Συνάδελφοι, Η σημερινή ενημέρωση αφορά ένα από τα πλέον επίκαιρα θέματα της λειτουργίας των επιχειρήσεων ΕΣΤΙΑΣΗΣ – ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗΣ – ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ. Εξοντωτικά πρόστιμα από πλήρη άγνοια ή…