ΤΡΑΓΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΕ ΒΑΡΟΣ ΤΩΝ ΣΥΝΑΔΕΛΦΩΝ Κ.Υ.Ε. ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΥΤΟΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ

Κοζάνη,  08 Νοεμβρίου 2022 Αριθμ. Πρωτ.:  1083 Συνάδελφοι, Ο Οργανισμός Διαχείρισης και είσπραξης πνευματικών δικαιωμάτων «ΑΥΤΟΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ», αποστέλλει σωρηδόν χιλιάδες επιστολές «ενημέρωσης» στα καταστήματά μας, με τις οποίες ενημερώνει τις επιχειρήσεις μας, ότι διαβιβάζει τα «δήθεν»…