ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ κ. ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΕΣΤΙΑΣΗΣ

https://greveniotis.gr/%CE%B3%CF%81%CE%B5%CE%B2%CE%B5%CE%BD%CE%AC/item/23150-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CE%BC%CE%B1%CF%81%CF%84%CF%85%CF%81%CE%AF%CE%B1-%CE%B5%CF%83%CF%84%CE%AF%CE%B1%CF%83%CE%B7%CF%82?fbclid=IwAR2o8BwI8Pp0_idgOnakCQBRwpl9Ryw6MmvCI1dpxrYuD7nNZbwprRt-XJU