ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ κ.κ. ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΠΑΝ.Σ.Ε.Κ.Τ.Ε.

https://www.youtube.com/watch?v=mDDOKwUF1l8&t=3s