ΠΡΟΣΤΙΜΟ15.000 ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΒΙΝΤΕΟΕΠΙΤΗΡΗΣΗΣ ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΕΣΤΙΑΣΗΣ

Κοζάνη,  18 Ιουνίου 2021 Αριθμ. Πρωτ.:  836   Εφιστούμε την προσοχή, σε εκατοντάδες συναδέλφους της Εστίασης, ότι η βιντεοεπιτήρηση στους χώρους των γραφείων, ως επίσης στην κουζίνα και στους χώρους εργασίας, απαγορεύεται κατά παράβαση των…