Ειδικοί κανόνες λειτουργίας Κ.Υ.Ε. σε συγκεκριμένες περιφέρειες, περιφερειακές ενότητες και δήμους της Χώρας.

Κοζάνη,  12 Αυγούστου 2020 Αριθμ. Πρωτ.: 631   Σε συνεχεία του από 11/08/2020 με Αριθμ. Πρωτ.: 630 και Θέμα: ‘’ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗΣ ΛΟΓΩ COVID19 – ΠΟΙΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΑΦΟΡΑ’’ δελτίο τύπου μας και…