ΠΑΡΑΤΕΙΝΕΤΑΙ Η ΙΣΧΥΣ ΤΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΠΕΝΘΗΜΕΡΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΣΤΙΑΣΗ-ΤΟΥΡΙΣΜΟ

Κοζάνη,  30 Ιουλίου 2022 Αριθμ. Πρωτ.:           1046   Αγαπητοί Συνάδελφοι,  Σε συνέχεια προηγούμενων Δ.Τ. μας, σας γνωστοποιούμε ότι υπεγράφη σήμερα 30-07-2022 προσθήκη στο άρθρο της ισχύουσας συλλογικής σύμβασης εργασίας για τον επισιτισμό σύμφωνα με την…