ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΩΡΑΡΙΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Κ.Υ.Ε. – ΜΟΥΣΙΚΗ – ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΩΝ

Κοζάνη,  14 Μαΐου 2021 Αριθμ. Πρωτ.:  806 Αγαπητοί συνάδελφοι και μέλη, Νέα δεδομένα ανακοινώθηκαν από τον υπουργό, αρμόδιο συντονισμού του κυβερνητικού έργου,  σχετικά με το ωράριο λειτουργίας των καταστημάτων μας, για την ελεύθερη μετακίνηση και…