ΠΑΓΙΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ: 10-09-2021 Η ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ

Κοζάνη,  03 Σεπτεμβρίου 2021 Αριθμ. Πρωτ.:  870   Γνωστοποιούμε σε όλους τους Συνάδελφους της Εστίασης και Διασκέδασης, ως επίσης σ’ όλους τους επιχειρηματίες, ότι με την τροποποίηση της Υ.Α. ΓΔΟΥ 808/23-07-2021, η οποία με την…