Νέα μέτρα από 09 έως 26 Σεπτεμβρίου στα Κ.Υ.Ε

Κοζάνη,  13 Σεπτεμβρίου 2022 Αριθμ. Πρωτ.:  1055   Αγαπητοί Συνάδελφοι, Με την Υπουργική Απόφαση 51236 τεύχ. Β΄ Αρ. φυλ. 4756 καταγράφουμε τα νέα μέτρα που θα ισχύσουν έως 26 Σεπτεμβρίου σε Εστίαση – Catering –…