ΛΗΓΕΙ ΤΗΝ 22-01-2021 Η ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟ Ε13

Κοζάνη,  21 Ιανουαρίου 2021 Αριθμ. Πρωτ.: 718   Αγαπητοί Συνάδελφοι, Θυμίζουμε ότι πάσης φύσεως επιχειρήσεις που απασχολούν εργαζόμενους ΥΠΟΧΡΕΟΥΝΤΑΙ έως την 22-01-2021 την ΔΗΛΩΣΗ του εργοδότη χρήσης από εργαζόμενούς του κατά την εκτέλεση της εργασίας…