ΛΕΣΧΕΣ ΚΑΠΝΙΣΤΩΝ: ΕΞΟΝΤΩΤΙΚΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ ΚΑΙ ΒΑΡΙΑ ΠΡΟΣΤΙΜΑ

Κοζάνη, 22 Ιανουαρίου 2020 Αριθμ. Πρωτ.: 517   ΘΕΜΑ:«ΕΞΟΝΤΩΤΙΚΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ ΣΤΙΣ ΔΗΘΕΝ ΛΕΣΧΕΣ ΚΑΠΝΙΣΤΩΝ ΜΕ ΒΑΡΙΑ ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ» Σε πρόσφατη ενημέρωσή μας προς όλους τους επιχειρηματίες, στα μέλη καταστήματα ως επίσης…