ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΙΚΟ ΤΟ ΝΕΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΣΤΙΑΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗ

Κοζάνη,  21 Νοεμβρίου 2023 Αριθμ. Πρωτ.:  1191   Αγαπητοί Συνάδελφοι, Οι εξαγγελίες της κυβέρνησης για το νέο φορολογικό Νομοσχέδιο στηριζόμενο στο τεκμαρτό εισόδημα όχι μόνο δεν καταπολεμά την φοροδιαφυγή αλλά πλήττει καίρια την ΕΣΤΙΑΣΗ και…