ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΜΕΤΡΩΝ ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΣΤΟ ΚΟΚΚΙΝΟ ΕΠΙΠΕΔΟ

Κοζάνη,  04 Οκτωβρίου 2021 Αριθμ. Πρωτ.:  887   Αγαπητοί Συνάδελφοι, Υπενθυμίζουμε την εφαρμογή των εκτάκτων μέτρων προστασίας από τον Covid-19 τα οποία ισχύουν από 1/10 έως 08/10. Υποχρεούται ο συνάδελφος καταστηματάρχης στην πιστή εφαρμογή των…