ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΑΞΙΟΤΙΜΟ ΥΠΟΥΡΓΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ κ. ΣΤΑΙΚΟΥΡΑ

Κοζάνη,  18 Ιουλίου 2022 Αριθμ. Πρωτ.:  1042   Αγαπητοί Συνάδελφοι, Σας κοινοποιώ την διαμαρτυρία μας με αρ. πρωτ. 1041/18-07-2022 που εστάλη στον Υπουργό Οικονομικών για τις ΕΠΙΣΤΡΕΠΤΕΕΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΕΣ.   «                                                                                                             Προς:                                                                                                                τον Αξιότιμο Υπουργό…