ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΝΕΤΑΙ Η ΕΠΙΚΕΙΜΕΝΗ ΑΛΛΑΓΗ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ ΣΤΙΣ ΕΠΙΣΤΡΕΠΤΕΕΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΕΣ 1- 2 ΚΑΙ 3

Κοζάνη,  21 Δεκεμβρίου 2020 Αριθμ. Πρωτ.: 710   Το ΠΑΝ.Σ.Ε.Κ.Τ.Ε. με έγγραφό του, ενημέρωσε χιλιάδες αποδέκτες για την επικείμενη αλλαγή επιδότησης και στις επιστρεπτέες προκαταβολές 1-2 και 3. Περίτρανα δικαιωθήκαμε, διότι οι ανωτέρω τοποθέτησή μας…