ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ: ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΟΝ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟ ΜΕΙΩΣΗΣ ΤΟΥ 40%

Κοζάνη,  28 Σεπτεμβρίου 2020 Αριθμ. Πρωτ.: 661   Υπενθυμίζουμε σε όλους τους συναδέλφους και οποιονδήποτε επιχειρηματία ότι με τροποποίηση τις 07/09/2020 εδόθη παράταση μείωσης των επαγγελματικών μισθώσεων 40% και για τον Σεπτέμβριο. Γνωρίζεται όλοι, ότι…