ΕΚΤΑΚΤΑ ΜΕΤΡΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΟΥΣΙΚΗ

Κοζάνη,  27 Ιουνίου 2023 Αριθμ. Πρωτ.:  1146   Γνωστοποιούμε σε όλους τους συναδέλφους την έκτακτη παραγγελία που εδόθη από την εισαγγελία του ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ προς όλους τους εισαγγελείς της χώρας, η οποία και ΑΝΑΦΕΡΕΙ: Να…