ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΕΠΙΤΡΕΠΤΕΩΝ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΩΝ

Κοζάνη,  02 Φεβρουαρίου 2022 Αριθμ. Πρωτ.:  965 Αγωνία επικρατεί σε 700.000 επιχειρήσεις που έλαβαν επιστρεπτέες προκαταβολές, ενώ χιλιάδες είναι τα ερωτήματα συνάδελφων της Εστίασης για το τι μέλλει γενέσθαι. Ενώπιον της ως άνω κατάστασης και…