ΑΥΤΟΔΕΙΧΕΙΡΙΣΗ: ΝΕΟΣ ΔΙΩΓΜΟΣ ΤΩΝ Κ.Υ.Ε ΜΕ ΑΓΩΓΕΣ ΚΑΙ ΠΟΙΝΙΚΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ

Κοζάνη,  11 Ιανουαρίου 2023 Αριθμ. Πρωτ.:  1097 Αγαπητοί Συνάδελφοι, Νέα δεδομένα στα πνευματικά δικαιώματα ΔΗΜΙΟΥΡΓΕΙ η Αυτοδιαχείριση. Ξεκίνησε εκτός των ΑΓΩΓΩΝ και ΠΟΙΝΙΚΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ εναντίον των καταστημάτων ΕΣΤΙΑΣΗΣ και ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗΣ. ΕΠΕΞΗΓΟΥΜΕ: Με την ΑΓΩΓΗ η…