ΑΝΟΙΓΜΑ ΤΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗΣ 3 ΜΑΪΟΥ – ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ

Κοζάνη,  26 Απριλίου 2021 Αριθμ. Πρωτ.:  793   Απευθυνόμενος στους συναδέλφους της Εστίασης και Διασκέδασης, θα τους παρακαλούσα να επιδείξουν ιδιαίτερη προσοχή στην εφαρμογή του Υγειονομικού Πρωτόκολλου των μέτρων Ασφαλείας από το covid – 19,…