ΑΝΑΤΡΟΠΕΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΕΙ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΓΙΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ-ΣΥΓΓΕΝΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

Κοζάνη,  29 Νοεμβρίου 2023 Αριθμ. Πρωτ.:  1195   Αγαπητοί Συνάδελφοι και χρήστες μουσικής, Ανατροπές δημιουργεί η απόφαση του Ευρωπαϊκού δικαστηρίου η οποία αναφέρει: «Η μεγαφωνική εγκατάσταση και η ύπαρξη τηλεόρασης σε ένα επαγγελματικό χώρο όπως…