ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΕΠΙΤΑΓΩΝ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΠΛΗΤΤΟΜΕΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Κοζάνη, 31 Μαρτίου 2020                                                                                                                                Αριθμ. Πρωτ.: 554   Συνάδελφοι, Επιχειρηματίες, Πολλά τα σχόλια και οι ανακοινώσεις σχετικά με τις μεταχρονολογημένες ΕΠΙΤΑΓΕΣ. Μέχρι και αυτή την στιγμή που δημοσιεύουμε την παρούσα ενημέρωση, δεν έχει εκδοθεί Υπουργική…