ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Επιλεγμένες υπηρεσίες για τα μέλη μας!

ΠΑΡΕΧΟΥΜΕ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Υπηρεσίες Διαδικτύου

  • Σχεδίαση ιστοσελίδων
  • Ανάπτυξη Υπηρεσιών διαδικτύου
  • Eshops
  • CRM – ERP
  • Custom Softwares
  • Java – HTML – PHP – JS

HACCP

Hazard Analysis & Critical Control Points

Τι είναι το HACCP;

To HACCP είναι ένα σύνολο αρχών υγιεινής για την ασφάλεια των τροφίμων.Η λέξη «HACCP» προέρχεται από αρχικά γράμματα αγγλικών λέξεων που σημαίνουν «Αξιολόγηση Κινδύνων και Κρίσιμα Σημεία Ελέγχου». Με τη λέξη «Κίνδυνος» νοείται κάθε φυσική, βιολογική ή χημική παράμετρος, η οποία συνδέεται με τα τρόφιμα και μπορεί να προκαλέσει βλάβη στην υγεία του καταναλωτή. Συνεπώς ως παραδείγματα κινδύνων μπορούν να αναφερθούν τα ξένα σώματα (φυσικοί κίνδυνοι), οι παθογόνοι μικροοργανισμοί (βιολογικοί κίνδυνοι), ή τα φυτοφάρμακα (χημικοί κίνδυνοι).

Τεχνικών Ασφαλείας

Σεμινάρια Τεχνικών Ασφαλείας για επιχειρήσεις Β’ & Γ’ κατηγορίας.

responsive

Αν επιθυμείτε προσφορά ή ενημέρωση για τις υπηρεσίας μας επικοινωνήστε μαζί μας