ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΤΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ